NOTÍCIES

ENLLAÇOS
Nivell
Catalunya
Dem. Girona
Gironès
Salt
Alumnat
ESO
291.734
29.718
8.369
1.031
PROGRAMES DE FORMACIÓ
6.929
577
222
62
I INSERCIÓ
BATXILLERAT
87.828
7.951
2.561
205
CFGM
58.149
5.683
2.006
434
CFGS
56.393
3.683
1.912
383
TOTAL
501.033
47.612
15.070
2.115
%
ESO
58,2
62,4
55,5
48,7
PROGRAMES DE FORMACIÓ
1,4
1,2
1,5
2,9
I INSERCIÓ
BATXILLERAT
17,5
16,7
17
9,7
CFGM
11,6
11,9
13,3
20,5
CFGS
11,3
7,7
12,7
18,1
TOTAL
100
100
100
100

Font: Diagnosi del Pla Local de Joventut de Salt