NOTÍCIES

ENLLAÇOS


En aquest apartat podeu trobar indicadors quantitatius construïts a partir de fonts estadístiques, dades de diagnosis o informes recents, enquestes, registres locals, etc. Es pretén així, realitzar una radiografia que ajudi a tenir una visió panoràmica dels principals indicadors macro i microsocials que es relacionen amb els factors de risc i amb els processos d’exclusió social.

S'ha fet una primera classificació de la informació en funció de l'àmbit territorial: indicadors del Gironès i indicadors de Salt. Pel que fa la informació relativa al Gironès, es presenten dades de tots els municipis de la comarca, tret de les ciutats de Girona i Salt.

Un cop triat l'àmbit territorial, trobareu diferents tipus d'indicadors:

  • Demogràfics
  • Laborals
  • Econòmics
  • Formació
  • Habitatge
  • Sociosanitaris
  • Ciutadania
  • Resums i indicadors sintètics