NOTÍCIES

ENLLAÇOS
En aquest apartat trobareu diferents documents que l'Oficina Tècnica considera rellevants per tal de complementar les dades que es presenten a l'apartat d'indicadors. S'han seleccionat alguns documents interns o d'elaboració pròpia (Consorci de Benestar Social Gironès-Salt) i d'altres documents externes o d'altres autors o institucions. Aquests darrers s'han classificats en  funció de si són informes, pactes o plans o documents sobre pobresa i/o exclusió social.