NOTÍCIES

ENLLAÇOS

La recerca d’una societat inclusiva és un objectiu central de la Unió Europea i els seus estats membres i, per tant, la cohesió social i la lluita contra l’exclusió social s’ubiquen en el centre mateix del projecte europeu. El Consell Europeu de Lisboa de l’any 2000 marca l’inici d’una estratègia econòmica i social global a fi de modernitzar el model social europeu, invertir en recursos humans i promoure la integració social.

Però, la complexitat de les situacions de pobresa i d’exclusió social requereixen, a més d’una estratègia europea, d’un coneixement acurat sobre la realitat social. És necessari, per tant, comptar amb eines que permetin copsar la incidència i l’evolució dels processos d’exclusió social i la situació d’aquells grups socials especialment vulnerables a l’impacte dels factors que generen i/o reforcen la desigualtat social.

Des de la nostra experiència hem pogut comprovar que la manca de dades i les dificultats per conèixer la realitat social són una barrera a l’hora de planificar i de decidir quines accions són les més adients per prevenir i/o pal·liar l’exclusió social i la pobresa en un territori. Per tant, la construcció d’un sistema generador d’informació i coneixements actualitzats esdevé una eina d’utilitat per poder dissenyar polítiques, estratègies, plans, programes i projectes de lluita contra l’exclusió social i que fomentin la inclusió.

És així com neix l’Observatori, amb la voluntat de donar resposta a aquesta necessitat local i amb el propòsit de generar permanentment dades i coneixements actualitzats sobre la situació de l’exclusió social i la pobresa als territoris de Salt i el Gironès.

La millora dels sistemes d’informació local de serveis i programes i el suport a la tasca desenvolupada pels diversos agents del camp social, són també alguns dels seus objectius.
Estem convençuts de que la creació de l’Observatori de l’Exclusió Social al nostre territori serà de gran utilitat per poder planificar polítiques i estratègies d’intervenció social coherents, útils i eficaces.Oficina tècnica d'inclusió social al Gironès
C. Riera de Mus, 1 A
17003 Girona
Tel. 972 20 19 62

Oficina tècnica d'inclusió social a Salt
C. Àngel Guimerà, 106 - 108
17190 Salt
Tel. 972 23 51 05

pla.inclusio@cbs.cat