NOTÍCIES

ENLLAÇOSSituació
Catalunya
Dem. Girona
Gironès
Salt
Alumnat
Alumnat de 4t d'ESO 2013_2014
65.310
6.912
2.015
270
Avaluats
64.067
6.790
1.947
246
Graduats
55.541
5.814
1.661
161

No avaluats
1.243
122
68
24
No graduats que s'han avaluat
8.526
976
286
85
No graduats totals (no avaluats i no graduats)
9.769
1.098
354
109
Taxes (%)
% d’alumnat que no supera l’ESO
15
15,9
17,6
40,4
% d’alumnat que no s’avalua de l’ESO*
1,9
1,8
3,4
8,9
% d’alumnat que no aprova l’ESO*
13,3
14,4
14,7
34,6