NOTÍCIES

ENLLAÇOSSituació

Catalunya
Dem. Girona
Gironès
Salt
% d’alumnat que no supera l’ESO
Espanyola
11
11,4
12,8
26,6
Estrangera
35,4
32,6
34,3
49,7
% d’alumnat que no s’avalua de l’ESO*
Espanyola
1
0,9
3,1
5,5
Estrangera
6,8
4,9
4,5
11,2
% d’alumnat que no aprova l’ESO*
Espanyola
10,2
10,6
10,1
22,3
Estrangera
30,6
29,2
31,2
43,4

Font: Diagnosi del Pla Local de Joventut de Salt