NOTÍCIES

ENLLAÇOS

Situació
Catalunya
Dem. Girona
Gironès
Salt
Habitants
Ciutadans de 16 a 29 anys 2014
1.147.556
117.628
31.371
5.606
Alumnat de 16 a 29 anys  ensenyament adults
27.279
3.258
1.168
415
%
% d'alumnat adult sobre total
2,4
2,8
3,7
7,4
Nacionalitat espanyola
1,9
2,1
3
6,3
Nacionalitat estrangera
2,4
2,8
3,9
8

Font: Diagnosi del Pla Local de Joventut de Salt