NOTÍCIES

ENLLAÇOS
Curs 2014-15

Girona
Salt
Resta Gironès
Total Gironès
Alumnes becats (100%)
667
312
69
1.048
Alumnes becats (50%)
1.019
311
284
1.614
Alumnes beca denegada
515
102
167
784
Alumnes beca llista espera
84
29
16
129
Total
2.285
754
536
3.575Curs 2015-16
(a 30 de novembre del 2015)

Girona
Salt
Resta Gironès
Total Gironès
Alumnes becats (100%)
558
254
124
936
Alumnes becats (50%)
1.062
531
272
1.865
Alumnes beca denegada
531
215
212
958
Alumnes beca llista espera
195
86
46
327
Total
2.346
1.086
654
4.086
Font: Dades facilitades per l'Àrea d'Ensenyament del Consell Comarcal del Gironès.