NOTÍCIES

ENLLAÇOS


Nivells d’instrucció
Padró Salt
(nov.2015)
Hab.
%
Sense estudis o primària incompleta
1.634
35,8
No sap llegir ni escriure
221
4,8
Sense estudis
230
5
Estudis primaris incomplets
1183
25,9
Educació general (ESO o equivalent)
1629
35,7
Secundaris post- obligatoris
917
20,1
Batxillerat
661
14,5
Formació professional
256
5,6
Superiors
381
8,4
Tècnics-professionals superiors
143
3,1
Universitaris o equivalents
238
5,2
Total
4.561
100

Font: Diagnosi del Pla Local de Joventut de Salt