NOTÍCIES

ENLLAÇOSEdat Homes Dones Total
De 16 a 24 anys 484 450 934
De 25 a 34 anys 1.607 1.361 2.968
De 35 a 44 anys 2.341 1.814 4.155
De 45 a 54 anys 2.101 1.572 3.673
De 55 a 64 anys 1.296 984 2.280
TOTAL 7.829 6.181 14.010
Font: Programa Xifra. Diputació de Girona.