NOTÍCIES

ENLLAÇOS

Anys Contractes temporals Total contractes Taxa de temporalitat
2014 4165 5041 82,62
2013 4219 4865 86,72
2012 4303 4869 88,38
2011 5402 6042 89,41
2010 6700 7477 89,61
2009 6656 7533 88,36
2008 7306 8374 87,25
2007 8344 9610 86,83
Font: Elaboració pròpia a partir de dades de l'Obervatori d'empresa i ocupació.