NOTÍCIES

ENLLAÇOS

Anys Dones Homes  Total
2014 60,65 39,35 82,62
2013 60,13 39,87 86,72
2012 55,40 44,60 88,38
2011 57,89 42,11 89,41
2010 62,06 37,94 89,61
2009 62,76 37,24 88,36
2008 56,06 43,94 87,25
2007 49,33 50,67 86,83
Font: Elaboració pròpia a partir de dades de l'Obervatori de Treball. Generalitat de Catalunya.