NOTÍCIES

ENLLAÇOS

Anys Taxa Dones Taxa Homes Taxa total
2014 84,88 79,37 82,62
2013 89,05 83,43 86,72
2012 88,62 88,07 88,38
2011 90,32 88,18 89,41
2010 90,04 88,91 89,61
2009 89,96 85,78 88,36
2008 87,32 87,16 87,25
2007 84,92 88,77 86,83
Font: Elaboració pròpia a partir de dades de l'Obervatori de Treball. Generalitat de Catalunya.