NOTÍCIES

ENLLAÇOS

Any
Espanyola
Europa (comunitària)
Europa (no comunitària)
Magrib
Àfrica exclòs el Magrib
Amèrica
Altres països i territoris
Sense nacionalitat
Total
2014
9.123
557
137
2.221
846
554
105
-
13.543
2013
9.947
520
152
2.131
906
640
123
-
14.419
2012
10.062
564
146
2.164
956
681
122
-
14.695
2011
9.514
638
181
2.199
1020
745
108
-
14.405
2010
8.639
659
120
2.188
900
613
84
2
13.205
2009
8.565
664
114
1.996
817
590
90
2
12.838
2008
6.684
484
96
1.262
607
415
67
2
9.617
2007
4.100
266
40
709
355
185
21
-
5.676

Font: Elaboració pròpia a partir de l'Observatori d'Empresa i Ocupació.