NOTÍCIES

ENLLAÇOS


Any
Taxa bruta
de natalitat
Taxa bruta
de mortalitat
2012
15,43
6,16
2011
16,49
5,75
2010
18,59
6,2
2009
19,31
6,63
2008
19,23
5,79
2007
17,72
6,52

Font: Elaboració pròpia a partir de: IDESCAT. Padró municipal d'habitants.