NOTÍCIES

ENLLAÇOS


Any
Taxa bruta
de creixement
natural
Taxa bruta
de creixement
migratori
Taxa bruta
de creixement
Total
2012
9,27
7,03
16,30
2011
10,74
-1,48
9,26
2010
12,39
8,28
20,67
2009
12,68
25,71
38,39
2008
13,44
40,89
54,33
2007
11,2
26,16
37,36

Font: Elaboració pròpia a partir de: IDESCAT. Padró municipal d'habitants.