NOTÍCIES

ENLLAÇOS

Salt
%
Gironès
%
Catalunya
%
De propietat
              7.350  
71,5
             49.311  
71,06
          2.188.657  
74,32
De lloguer
              2.546  
24,8
             16.285  
23,47
              582.701  
19,79
Altra forma
 ..
..
               3.799  
5,47
              173.586  
5,89
Total
10.276
100
69.395
100
2.944.944
100Font: Idescat