NOTÍCIES

ENLLAÇOS

Concepte Total
Total de prestacions  1.622
Total aturats registrats (desembre 2014) 3.391
Total aturats registrats que no cobren prestacions 1.769
Taxa de cobertura 47,83
Taxa d'aturats sense prestació 52,17


Font: Elaboració pròpia a partir de dades del Programa Xifra. Diputació de Girona.