NOTÍCIES

ENLLAÇOS


 Beneficiaris prestacions per desocupació
( Desembre 2014 )
Total
Variació mensual
Variació interanual
Absoluts
%
Absoluts
%
 Nivell contributiu
670
680
-1,47%
809
-17,18%
 Nivell assistencial (Subsidi)
766
802
-4,49%
905
-15,36%
 Renda activa
186
204
-8,82%
159
16,98%
 Programa d'activació per a l'ocupació
ND
ND
ND
ND
ND
 Total prestacions
1.622
1.686
-3,80%
1.873
-13,40%

Font: Programa xifra. Diputació de Girona.