NOTÍCIES

ENLLAÇOS


Educació infantil
(1r cicle)
Educació infantil
(2n cicle)
Educació primària
Educació secundària obligatòria
CFGM
CFGS
Batxillerat
Universitat
Alumnes totals
2.605
7.264
14.242
8.369
2.006
1.912
2.561
Sense dades
Alumnes estrangers
184
1.737
2.652
1.603
487
218
Sense dades
Sense dades
Taxa alumnes estranger
7,1%
23,9%
18,6%
19,2%
24,3%
11,4%
Sense dades
Sense dades

Font: Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya.