NOTÍCIES

ENLLAÇOS
Gironès
Demarcació Girona
Catalunya

Alumnes
%
Alumnes
%3
Alumnes
%5
ESO
8.369
55,5%
29.718
62,4%
291.734
58,2%
P. formació i inserció
222
1,5%
577
1,2%
6.929
1,4%
Batxillerat
2.561
17,0%
7.951
16,7%
87.828
17,5%
CFGM
2.006
13,3%
5.683
11,9%
58.149
11,6%
CFGS
1.912
12,7%
3.683
7,7%
56.393
11,3%
Total
15.070
100%
47.612
100%
501.033
100%

Font: Diagnosi del Pla Local de Joventut de Salt.