NOTÍCIES

ENLLAÇOS

Catalunya Gironès Salt
Sector Hab. % Hab. % Hab. %
Serveis 2.214.488,00 77,76 73.957,00 82,69 5.769,00 79,39
Indústria 438.732,00 15,41 10.057,00 11,24 917,00 12,62
Construcció 162.007,00 5,69 4.702,00 5,26 522,00 7,18
Agricultura 32.453,00 1,14 726,00 0,81 59,00 0,81
TOTAL 2.847.680,00 100,00 89.442,00 100,00 7.267,00 100,00
Font: Elaboració pròpia partir de dades de l’Idescat. Suma de l’afiliació en el règim general i en el RETA.