NOTÍCIES

ENLLAÇOSAny Estrangers Espanyols taxa total
2014 75,77 84,20 82,62
2013 80,69 88,36 86,72
2012 84,05 90,09 88,38
2011 88,97 89,55 89,41
2010 88,36 89,98 89,61
2009 84,47 89,57 88,36
2008 86,73 87,48 87,25
2007 88,64 85,76 86,83
Font: Elaboració pròpia a partir de dades de l'Obervatori d'empresa i ocupació.