NOTÍCIES

ENLLAÇOS

Edat Taxa d'homes Taxa de dones Taxa Total
De 16 a 24 anys 28,57% 20,39% 24,62%
De 25 a 34 anys 20,05% 24,39% 22,03%
De 35 a 44 anys 26,60% 21,67% 24,44%
De 45 a 54 anys 26,95% 18,05% 23,17%
De 55 a 64 anys 24,05% 21,77% 23,06%
TOTAL 25,03% 21,28% 23,38%
Font: Elaboració pròpia a partir de dades del Programa Xifra. Diputació de Girona.