NOTÍCIES

ENLLAÇOS

Any Gironès Catalunya Salt
2014 15,51% 16,83% 23,38%
2013 16,68% 18,39% 24,30%
2012 16,91% 18,81% 24,20%
2011 16,38% 17,66% 22,89%
2010 14,86% 16,00% 22,46%
2009 14,42% 15,89% 18,24%
2008 10,75% 11,91% 10,87%
Font: Elaboració pròpia a partir de dades de l'Obervatori d'empresa i ocupació.