NOTÍCIES

ENLLAÇOS
Salt
%
Gironès
%
Catalunya
%
Una persona
2.235
21,75
16.515
23,80
686.810
23,32
Dues persones o més sense nucli
359
3,49
2.373
3,42
100.637
3,42
Parella sense fills
2.059
20,04
16.042
23,12
725.737
24,64
Parella amb fills
4.207
40,94
25.369
36,56
1.059.975
35,99
Pare o mare amb fills
1.139
11,08
7.347
10,59
308.995
10,49
Dos nuclis o més
277
2,70
1.749
2,52
62.789
2,13
Total
10.276
100,00
69.395
100,00
2.944.944
100,00


Font: Idescat

 

 Font: Elaboració pròpia a partir de dades de l'Idescat.