NOTÍCIES

ENLLAÇOS

2010
2011
2012
2013
2014
2015
Hab. PO iniciats
66,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Hab. PO acabats
20,00
0,00
33,00
0,00
0,00
0,00
Persones sol·licitants d'hab. PO
0,00
0,00
36,00
78,00
114,00
117,00


Font: Elaboració pròpia a partir de dades del Departament de Territori i Sostenibilitat


Font: Elaboració pròpia a partir de dades del Departament de Territori i Sostenibilitat.