NOTÍCIES

ENLLAÇOS

Anys Espanyols Europa (comunitària) Europa (no  comunitària) Àfrica Amèrica Altres països i territoris (Àsia, Autràlia i Oceania)
2014 1.588 63 15 1436 117 45
2013 1.659 77 18 1492 131 53
2012 1.661 93 23 1592 151 46
2011 1.581 85 23 1609 132 40
2010 1.449 96 12 1808 147 41
Font: Elaboració pròpia a partir de dades de l'Obervatori d'empresa i ocupació.