NOTÍCIES

ENLLAÇOS


Edat
2007
2013
Variació 2007-2013
Hab.
%
Hab.
%
Hab.
%
0 a 14 anys
27674
16,31
33433
18,06
5759
20,81
15 a 34 anys
52708
31,07
48756
26,34
-3952
-7,50
35 a 64 anys
65767
38,77
77252
41,74
11485
17,46
65 a 74 anys
11186
6,59
11851
6,40
665
5,94
75 i més anys
12289
7,24
13793
7,45
1504
12,24
Total
169624
100,00
185085
100,00
15.461
9,11Font: Elaboració pròpia a partir de l'Idescat. Padró municipal d'habitants.

 
 Font: Elaboració pròpia a partir de l'Idescat. Padró municipal d'habitants.