NOTÍCIES

ENLLAÇOS
Educació infantil
(1r cicle)
Educació infantil
(2n cicle)
Educació primària
Educació secundària obligatòria
Batxillerat
Total
Alumnes totals
2.605
7.264
14.242
8.369
Sense dades
32.480
Alumnes amb NEEiE
59
437
1.468
1.152
Sense dades
3.116
Taxa alumnes amb NEEiE
2,3%
6,0%
10,3%
13,8%
Sense dades
9,6%

Font: Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya.