NOTÍCIES

ENLLAÇOS

Prestacions per al pagament del lloguer concedidesAjuts
Import

2015
1.193
2.121.370,91

2014
545
1.141.378,39

2013
589
1.259.947,49

2012
408
1.021.648,44

Total
Quotes hipotecàries
Pagar lloguer

Ajuts
Import
Ajuts
Import
Ajuts
Import
2015
45
85,86
4
6,17
35
63,73
2014
314
603,21
5
4,68
38
71,75
2013
30
46,71
3
2,80
27
43,91
2012
15
33,14
-
-
-
-Desnonats
Lloguer aturats
2015
Ajuts
Import
Ajuts
Import
2014
6
15,96
-
-
2013
5
13,66
266
513,13
2012
-
-
-
-

-
-
-
-


Renda Bàsica d'EmancipacióNº *

2015
61

2014
194

2013
382

2012
614

Font: Elaboració pròpia a partir de dades del Departament de Territori i Sostenibilitat
*Nota: Nº d'habitatges on hi ha persones amb un expedient vigent de la RBE (excloent anul·lats i suspesos) a 31 desembre de cada any.