NOTÍCIES

ENLLAÇOS Nivell formatiu
Total (hab)
Variació mensual 
Variació interanual 
Absoluts 
Absoluts
%
Sense estudis
542
11
2,07%
31
6,07%
Estudis primaris incomplets
1.956
-44
-2,20%
-50
-2,49%
Estudis primaris complets
937
-36
-3,70%
-25
-2,60%
Programes de formació professional - estudis secundaris
698
-44
-5,93%
-145
-17,20%
Educació general - estudis secundaris
7.434
-366
-4,69%
-835
-10,10%
Tècnics-professionals superiors - estudis postsecundaris
534
-30
-5,32%
-84
-13,59%
Universitaris de primer cicle - estudis postsecundaris
340
-13
-3,68%
-52
-13,27%
Universitaris de segon i tercer cicle - estudis postsecundaris
571
-16
-2,73%
-163
-22,21%
Altres estudis postsecundaris
14
-6
-30,00%
-3
-17,65%
Total
13.026
-544
-4,01%
-1.326
-9,24%

Font: Programa Xifra. Diputació de Girona.