NOTÍCIES

ENLLAÇOS
Concepte Total
Total prestacions  7.710
Total aturats registrats 13.026
Total aturats registrats que no cobren prestacions 5.316
Taxa d'aturats amb prestació 59,2%
Taxa d'aturats sense prestació 40,8%

Font: Elaboració pròpia a partir de dades del Programa Xifra. Diputació de Girona.