NOTÍCIES

ENLLAÇOS

Anys Agricultura Indústria Construcció Serveis Total
2014 59 917 522 5769 7267
2013 85 932 561 5630 7208
2012 59 809 581 5675 7124
2011 59 861 685 5875 7480
2010 64 809 755 5962 7590
2009 67 892 948 5924 7831
2008 60 888 1244 5859 8051

Font: Elaboració pròpia partir de dades de l’Idescat. Suma de l’afiliació en el règim general i en el RETA.