NOTÍCIES

ENLLAÇOS
Any
Espanyola
Estrangera
Total
Hab.
%
Hab.
%
Hab.
%
2014
44.512
87,92
10.734
86,56
55.246
87,65
2013
37.607
88,30
9.761
86,58
47.368
87,94
2012
35.411
87,37
10.220
81,83
45.631
86,07
2011
36.607
88,13
10.650
87,33
47.257
87,95
2010
37.463
87,57
11.924
87,30
49.387
87,50
2009
34.390
84,84
11.659
84,77
46.049
84,82
2008
37.668
80,42
16.421
82,45
54.089
81,03
2007
42.446
80,13
21.528
85,52
63.974
81,87
Font: Elaboració pròpia a partir de l'Observatori d'Empresa i Ocupació.