NOTÍCIES

ENLLAÇOS

Salt
%
Gironès
%
Catalunya
%
Una persona
2.235
21,75
16.515
23,80
686.810
23,32
Dues persones
2.850
27,73
20.970
30,22
933.679
31,70
Tres persones
1.944
18,92
13.539
19,51
631.635
21,45
Quatre persones i més
3.247
31,60
18.371
26,47
692.821
23,53
Total
10.276
100,00
69.395
100,00
2.944.944
100,00

Font: Idescat