NOTÍCIES

ENLLAÇOS
Compravendes
Superficie mitjana (m2 construïts)
Habitatges nous lliures
45
101,8
Hab. nous protegits
10
65
Habitatge usat
192
78,4


Font: Dades del Departament de Territori i Sostenibilitat

Font: Elaboració pròpia a partir de dades del Departament de Territori i Sostenibilitat.