NOTÍCIES

ENLLAÇOS

Any Contractes temporals (nº) Total contractes (nº) Taxa temporalitat (%)
2014 55.246 63.027 87,65
2013 47.368 53.863 87,94
2012 45.631 53.019 86,07
2011 47.257 53.734 87,95
2010 49.387 56.441 87,5
2009 46.049 54.291 84,82
2008 54.089 66.754 81,03
2007 63.974 78.144 81,87
Font: Elaboració pròpia a partir de l'Observatori d'Empresa i Ocupació.