NOTÍCIES

ENLLAÇOS
Anys
Espanyola
Estrangera
Total

hab
%
hab
%
hab
2013
17534
58,0
12713
42,0
30247
2012
17343
57,3
12803
42,3
30146
2011
17459
57,7
12930
42,7
30389
2010
17548
58,0
12756
42,2
30304
2009
17460
57,7
12525
41,4
29985
2008
17488
57,8
11275
37,3
28763
2007
18166
60,1
9507
31,4
27673

Font: Elaboració pròpia a partir de: IDESCAT. Padró municipal d'habitants.