NOTÍCIES

ENLLAÇOSAny
Estrangera comunitària
Estrangera extracomunitària
Total estrangera
Hab.
%
Hab.
%
Hab.
2013
6851
17,87
31495
82,13
38346
2012
6672
17,34
31806
82,66
38478
2011
7155
18,55
31407
81,45
38562
2010
7054
18,32
31453
81,68
38507
2009
6967
18,23
31260
81,77
38227
2008
6331
18,03
28778
81,97
35109
2007
5130
16,95
25136
83,05
30266


Font: Elaboració pròpia a partir de l'Idescat. Padró municipal d'habitants.