NOTÍCIES

ENLLAÇOS


Pensions no contributives de la Seguretat Social
Salt. Sèrie temporal

Jubilació
Invalidesa
Any
Nombre de pensions a 31 de desembre
Import anual
(euros)
Nombre de pensions a 31 de desembre
Import anual
(euros)
2011
87
409922
149
753382
2010
92
395086
142
717812
2009
93
404718
138
662956
2008
96
414281
147
721582
2007
103
420768
152
701720
2006
109
427724
157
681564
2005
113
428510
145
629032
2004
118
428849
157
641369
2003
125
459307
164
660402
2002
153
539869
191
725807
2001
160
554785
186
707546
2000
167
546519
192
671172
1999
171
526848
182
608584
1998
174
534325
179
585872
Institut d'Estadística de Catalunya