NOTÍCIES

ENLLAÇOSEl Consorci de Benestar Social Gironès – Salt, format pel Consell Comarcal del Gironès i l’Ajuntament de Salt, des de la seva creació l’any 2006, planifica, organitza i gestiona els serveis socials de la comarca del Gironès (excepte la ciutat de Girona) i del municipi de Salt. Mitjançant els Serveis Bàsics d’Atenció Social (SBAS) repartits pel territori, s’ofereix una atenció directa i descentralitzada als ciutadans amb la voluntat de prestar serveis socials adreçats a persones, famílies o grups amb dificultats de desenvolupament i d’integració social.

D’altra banda, el Consorci de Benestar Social Gironès – Salt durant el 2012 ha continuat potenciant programes i serveis de caràcter cívico-socials i/o assistencials i també de caràcter preventiu. Així doncs, la present Memòria té com a objectiu il·lustrar quantitativament els diferents serveis i programes que es gestionen des del Consorci de Benestar Social Gironès-Salt, els quals estan subjectes a la cartera de serveis marcada per la Llei de Serveis Socials de Catalunya i per la seva adequació a la realitat social de cada municipi.