NOTÍCIES

ENLLAÇOS


Renda familiar disponible bruta (RFDB). Base 2008. Índex
Salt. Sèrie temporal

RFDB
RFDB per habitant
Any
milers d'euros
milers d'euros
índex Catalunya=100
2009
378639
12,8
73,7
2008
368467
12,8
73,9
Vegeu nota a la taula
Institut d'Estadística de Catalunya